Απαγορεύεται η Πρόσβαση!!!

Ορισμένες από τις δικτυακές υπηρεσίες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προορίζονται ΜΟΝΟ
για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και είναι προσβάσιμα
ΜΟΝΟ
από το εσωτερικό δίκτυο του ιδρύματος